header banner
Default

Tank Trader for Hisse Analizi | Investing com


Table of Contents

  'un göze çarpan hisselerinden , 2023 yılı ilk çeyreğinde nasıl bir faaliyet dönemi geçirdi?

  Kârlılıklar, büyüme durumu ve yatırımlar nasıl gidiyor?

  Temel analizde nasıl bir bilanço açıklandığının yanı sıra şu soruları yanıtladık:

  • Şirket nasıl yönetiliyor?
  • Beta katsayısı ne durumda?
  • Likidite oranlarında son durum nedir?
  • Kârlılık oranları nasıl bir seyir izliyor?
  • Özkaynak kârlılığı ne durumda?
  • Maliyet oranları ne durumda?
  • Bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı?
  • Hisse başına kâr nasıl geldi?
  • Büyüme oranları ne durumda?
  • Temettü verimi yüzde kaç oldu?
  • Borç durumu yüzde kaç olarak gerçekleşti?
  • Yabancı para pozisyonu ne durumda?
  • Amortismanların satışların maliyetine oranı nedir?
  • Piotroski F Skor kaç geldi?

  Teknik analizde ise şu soruları yanıtladık:

  • Ayı sezonunda mı?
  • Boğa sezonunda mı?
  • Trend ne durumda?
  • Dikkat edilmesi gereken seviyeler nereler?
  • Destekleri nereler?
  • Dirençleri nereler?
  • Hedef fiyat neresi?

  Bütün bu bilgiler ve daha fazlası analizimizde.

  İyi seyirler dilerim.

  Sources


  Article information

  Author: Craig Lopez

  Last Updated: 1703991003

  Views: 870

  Rating: 3.8 / 5 (65 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Craig Lopez

  Birthday: 1913-03-18

  Address: 261 Chen Union, Hudsonfort, KS 16259

  Phone: +4730609236823802

  Job: Interior Designer

  Hobby: Coffee Roasting, Running, Sewing, Billiards, Baking, Cycling, Beekeeping

  Introduction: My name is Craig Lopez, I am a honest, ingenious, unguarded, talented, rich, radiant, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.